Drugie spotkanie w Gminie Kotlin

Loading
loading..

Drugie spotkanie w Gminie Kotlin

18 grudnia, 2014
AdminBarka
No Comments

W pierwszej kolejności omówiono dwie pozostałe płaszczyzny współpracy administracji publicznej ze środowiskiem trzeciego sektora z uwzględnieniem wszystkich obszarów tychże płaszczyzn, w szczególności: 

I. Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych:

  • Obszar 1: Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych.
  • Obszar 2: Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form niefinansowych.
  • Obszar 3: Partnerstwo projektowe w realizacji zadań publicznych.

II. Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności.

  • Obszar 1: Tworzenie systemu wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych.
  • Obszar 2: Wspieranie procesów integracji sektora organizacji pozarządowych.
  • Obszar 3: Partnerstwo lokalne.

Ustalenia:

Olbrzymi potencjał aktywności obywatelskiej drzemie w kilku Kołach Gospodyń Wiejskich zlokalizowanych na terenie Gminy. Część z nich dzięki współpracy ze stowarzyszeniem „Przyszłość Kotlina” otrzymuje wsparcie realizacji swoich przedsięwzięć, jednak nie jest to wystarczające. Uczestnicy zwrócili tez uwagę na potrzebę omówienia podstawowych spraw związanych z funkcjonowaniem NGO typu; oferta konkursowa, rejestracja stowarzyszenia, małe granty itp.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background