Drugie spotkanie w Gminie Czarnków

Loading
loading..

Drugie spotkanie w Gminie Czarnków

5 grudnia, 2014
AdminBarka
No Comments

Na wstępie spotkania przypomniano ustalenia i tematykę poprzedniego spotkania. Następnie omówiono formy współpracy pozafinansowej jst – ngo. Szczególnie ciekawe uwagi dotyczyły możliwości realizacji na terenie Gminy inicjatywy lokalnej. Podkreślano też znaczenie form konsultacyjnych i zespołów inicjatywnych w prawidłowym kształtowaniu się współpracy w Gminie oraz współpracy pomiędzy organizacjami. Spotkaniu towarzyszyło szereg merytorycznych dyskusji.

Ustalono kolejny termin spotkania na połowę stycznia 2015 roku  – konkretna data zostanie ustalona z osobą z Gminy. Prowadzący zobowiązał się do spisania założeń Programu współpracy na rok 2015, który następnie zostanie poddany konsultacjom zgodnie z zasadami opisanymi w modelu i odpowiednich przepisach prawa. Poza kwestiami oczywistymi, które winny znaleźć się w programie, uczestnicy zwrócili uwagę na konieczność ujęcia w programie: zbudowania aktualnej bazy danych organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Czarnków wraz z krótkimi informacjami o zakresie ich działania, na zbudowaniu narzędzia www na którym organizacje będą mogły zamieszczać informacje o swoich bieżących działaniach, na konieczność organizacji regularnych spotkań organizacji, na konieczność organizacji regularnych spotkań organizacji z Panem Wójtem (raz na miesiąc: „spotkania czwartkowe”), na konieczność uruchomienia miejsca wsparcia dla organizacji pozarządowych, z możliwością skorzystania z porad doradców lub specjalistycznych szkoleń (tu możliwość „wykorzystania” dużych projektów  realizowanych w regionie). Po raz kolejny zwrócono tez uwagę na znaczenie inicjatywy lokalnej oraz zapewnienia środków na realizacje zadań w ramach tzw. „Małych grantów”. Na tym spotkanie zakończono.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background