Czwarte spotkanie w Gminie Czerwonak

Loading
loading..

Czwarte spotkanie w Gminie Czerwonak

24 marca, 2015
AdminBarka
No Comments

Prowadzący, Rafał Jaworski, przypomniał wnioski płynące ze spotkania dotyczącego Indeksu współpracy. Podczas spotkania zaprezentowano wstępny projekt Programu współpracy na rok 2016. Prowadzący podkreślał, że zapisy prezentowanego programu wynikają z wniosków z poprzednich spotkań i uwag otrzymanych drogą mailową. Spotkaniu towarzyszyły żywiołowe dyskusje. Z uwagi na fakt, że dzisiejsze spotkanie było inicjacją procesu konsultacji Programu współpracy na rok 2016 nie ustalono daty kolejnego spotkania.  Ustalono, że w najbliższym czasie prezentowany projekt Programu współpracy na rok 2016 zostanie zawieszony na stronie internetowej gminy wraz z informacjami o rozpoczęciu procesu konsultacji i planie tychże konsultacji. Część uczestników zadeklarowała przesłanie dodatkowych uwag.
Na tym spotkanie zakończono.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background