Category Archives: Aktualności

Loading
loading..

Rozeznanie rynku

Zapraszamy do zapoznania się z rozeznaniem rynku dotyczącym materiałów szkoleniowych.

rozeznanie rynku przygotowanie materiałów szkoleniowych

Georges Dassis na konferencji sieciującej

Zakończyła się pierwsza część wizyty Georgesa Dassisa – Przewodniczącego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Razem z przedstawicielami partnerstw lokalnych, przedsiębiorstw społecznych oraz organizacji obywatelskich subregionu poznańskiego, uczestniczy w konferencji sieciującej ( w ramach projektu WCES), „Dwa ujęcia społecznej gospodarki rynkowej”.

W swoim wystąpieniu Georges Dassis przedstawił działania EKESu, nawiązał do ideałów polskiej Solidarności oraz podkreślił radość z osobistego poznania działań Barki, o których dwa lata temu tylko czytał, gdy Barka otrzymała nagrodę EKESu za projekty edukacyjne na rzecz Centrum Integracji Społecznej.
Ponadto, o roli organizacji obywatelskich w budowie Europy społecznej mówiła Ewa Sadowska, Dagmara Szlandrowicz przedstawiła ideę tworzenia partnerstw lokalnych, a Krystyna Dorsz omówiła przedsiębiorczość społeczną w środowiskach Barki.
Spotkanie tłumaczyła – z języka francuskiego na polski i na odwrót, Martine Wendziński z Association d’Aide Mutuelle a Barka z Francji. Dziękujemy!

Tę część pobytu brukselskiego gościa zakończyło spotkanie i obiad przygotowany przez Spółdzielnię Socjalną Wspólny Stół.

program Konferencja sieciująca partnerstwa lokalne 16 maja

ES na Targach Viva Seniorzy

W dniach 12-13 maja reprezentowaliśmy przedsiębiorczość społeczną subregionu poznańskiego na Targach Viva Seniorzy w Poznaniu. Rozmawialiśmy zarówno z gośćmi, jak i wystawcami targowymi, zachęcając do korzystania z usług przedsiębiorstw społecznych. Indywidualnie wystawiali się : Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne oraz Spółdzielnia Socjalna Pomagajmy Razem – która także przygotowała pokazowe sesje fitness z użyciem pierścieni smovey. W 8.edycji Targów Viva Seniorzy, organizowanych przez Centrum Inicjatyw Senioralnych, wzięło udział blisko 100 wystawców reprezentujących bardzo różne branże, goście, natomiast , dojechali z całej Wielkopolski, a nawet spoza regionu.

Zapraszamy na Targi Viva Seniorzy 12-13 maja

Będziemy reprezentować Ekonomię Społeczną na Targach Viva Seniorzy w dniach 12 i 13 maja na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Pawilon 15, Stoisko 34. Bardzo bogaty program prezentacji, w tym artystycznych. W sobotę wystąpi Teresa Lipowska oraz Ewa Bem. Wstęp na jeden dzień kosztuje 10 zł, na dwa dni 14 zł. Ponadto wystawiają się też Spółdzielnia Socjalna Pomagajmy Razem oraz Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne. Zapraszamy i do zobaczenia.

Program w załączeniu.

VIVA_PLAKAT2017

Otwarcie CISu w Rogoźnie

W poniedziałek, 8 maja , popołudniu odbyła się uroczystość otwarcia Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie. CIS działa tam od jesieni minionego roku w formie samorządowego zakładu budżetowego, który został powołany w efekcie działań partnerstwa lokalnego w Rogoźnie.

W uroczystości wzięli udział liczni goście, a Sieć Barka , w ramach projektu WCES, była reprezentowana przez Dagmarę Szlandrowicz i Piotra Szymańskiego. Po przecięciu wstęgi, poświęceniu budynku i podziękowaniach, odbyła się część artystyczna, którą uświetnił koncert Marcina Matuszewskiego.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy wziąć udział w tym wydarzeniu i mocno kibicujemy uczestnikom i kadrze CIS!

Rozeznanie rynku

Zapraszamy do zapoznania się z rozeznaniem rynku dotyczącym cateringu.

rozeznanie rynku catering

Informacja o rozeznaniu rynku

Szanowni Państwo, z przyczyn od nas niezależnych, rozeznanie rynku nr 28/WCES/SIEĆ/2017 zostało anulowane.

Rozeznanie rynku

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z rozeznaniem rynku dotyczącym przygotowania materiałów szkoleniowych.

rozeznanie-rynku-MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Konferencja o partnerstwach lokalnych w Środzie Wlkp. Relacja

W środę, 5 kwietnia, spotkaliśmy się w Środzie Wielkopolskiej na konferencji sieciującej „Partnerstwa lokalne szansą na rozwój w powiecie średzkim”, w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej.

Program konferencji był tak skonstruowany, żeby zachęcić przedstawicieli służb samorządowych, organizacji obywatelskich, podmiotów ekonomii społecznej oraz prywatnych przedsiębiorców do przełamywania granic własnych przyzwyczajeń oraz komfortu i szukać ciągle nowych rozwiązań dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej, a także wzbogacać nieustannie pojęcie partnerstwa lokalnego.

Merytoryczne i zarazem osobiste było wystąpienie wicestarosty średzkiego Piotra Kasprzaka, który mówił m.in. o własnych doświadczeniach zawodowych. Szczególnie bogate w przykłady budowania partnerstw lokalnych były wystąpienia Dagmary Szlandrowicz z Barki oraz wójta Czarnkowa Bolesława Chwarścianka. Radny Środy Wlkp. Bogusław Makowski opowiedział o funkcjonowaniu Centrum Integracji Społecznej w Jarosławcu i wręczył przedstawicielowi firmy Lena Lighting specjalny certyfikat honorujący współpracę firmy z CISem. Lena Lighting ma już doświadczenie e współpracy z podmiotem ekonomii społecznej, jakim jest WTZ z Wągrowca.

Ciekawe były prezentacje przedstawicieli wolontariatu z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizujący projekt Hippo Pomocni oraz wolontariatu z Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich.

Dopełnieniem programu było wystąpienie Szymona Cybala, właściciela firmy pożyczkowo-windykacyjnej, który opowiedział jak uniknąć zadłużenia.

Całość wydarzenia sprawnie poprowadziła i komentarzem opatrzyła dyrektor PUP Aneta Kłopot-Wartecka.
Wydarzenie odbyło się w budynku Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej.

Konferencja BGK dla ekonomii społecznej

Zarząd Banku Gospodarstwa Krajowego zaprosił nas do wzięcia udziału w konferencji otwierającej realizowany przez BGK, jako Menadżera Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej ,programu kompleksowego finansowania podmiotów ekonomii społecznej. Wydarzenie odbyło się w Warszawie, we wtorek 4 kwietnia br., w sali konferencyjnej im. Andrzeja Bączkowskiego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5.

W trakcie konferencji przedstawione oferowane podmiotom ekonomii społecznej instrumenty finansowe w ramach projektu pn. Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej wdrażanego przez BGK na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Działania 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Omówione zostały perspektywy rozwoju ekonomii społecznej w Polsce, wsparcie dla sektora ekonomii społecznej w perspektywie finansowej 2014-2020, przy uwzględnieniu roli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz efekty wdrażania projektu pilotażowego pt. „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej realizowanego przez BGK w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Na konferencji Sieć Barki reprezentowali: Lidia Węsierska-Chyc, Piotr Szymański i Hieronim Włodarczyk.

Uwagę zwróciło wystąpienie Wiceministra Krzysztofa Michałkiewicza z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, który podkreślił, że rozwój przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych, stał się elementem polityki społecznej, jako główny trzon aktywnych form mechanizmu włączania osób w rynek pracy z osób, o których mówi ustawa o zatrudnieniu socjalnym. Ministerstwo monitoruje i jest zainteresowane jego rozwojem. Mówi też o sukcesie wcześniejszych programów ze środków UE za lata 2007-2013. Powstał specjalny Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego.

Natomiast Wiceminister Paweł Chorąży z Ministerstwa Rozwoju, mówił o systemie wsparcia ze środków UE w formie Dotacji, Pożyczek i Gwarancji. Wybrano dwóch operatorów dla pożyczek TISE i FRW (Fundusz Regionu Wałbrzycha). FRW będzie operatorem dla naszego regionu , Fundusz już ma biuro w Poznaniu.

Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszy Społecznego z Ministerstwa Rozwoju powiedział o nowej roli dla OWES. Będą instytucjami podawczo – doradczymi. Operatorzy nie będą zajmować się doradztwem i pomocą dla PES. Zostaną przeprowadzone audyty i akredytacja OWES w zakresie zatrudnienia doradców biznesowych i spełnienia wymogów głównie kwalifikacji dla instrumentów zwrotnych dla PES, czyli – czy spełniają standardy dot. pożyczek i gwarancji dla PES. OWES ma też zajmować się promocją klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Kluczowa dla OWES będzie kompetencja kadry dla współpracy z operatorami finansowymi przy realizacji programu wsparcia dla PES.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background