Category Archives: Aktualności PS-PO

Loading
loading..

Ku nowym Partnerstwom Lokalnym oraz PRDPP

W ramach projektu „Profesjonalna Sieć – Profesjonalne Organizacje” odbyły się ostatnio spotkania zmierzające do utworzenia Powiatowych Rad Działalności Pożytku Publicznego. Obecnie tylko w sześciu powiatach Wielkopolski istnieją takie Rady. Spotkaliśmy się z przedstawicielami organizacji obywatelskich oraz Starostw i Rad Powiatowych, m.in. w Środzie Wlkp. , Śremie, Grodzisku, Kościanie i Turku.

Continue Reading….

Spotkanie Członków Sieci Barka

W poniedziałek 10 listopada odbyło się Walne Zebranie Związku Organizacji Sieć Współpracy Barka. Zebranych powitała prowadząca spotkanie Barbara Sadowska podkreślając znaczenie organizacji, zwłaszcza w roku 25-lecia jej istnienia. Na początku przedstawili się kandydaci na nowych członków Sieci.

Continue Reading….

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background