Category Archives: Aktualności OW

Loading
loading..

Czwarte spotkanie w Gminie Rydzyna

W dniu 23.04.2015 roku miało miejsce czwarte spotkanie w Gminie Rydzyna. Prowadząca Alicja Zając przeanalizowała wspólnie z uczestnikami spotkania treść przygotowanego wstępnie programu.

Continue Reading….

Szóste spotkanie w Gminie Śrem

W dniu 21 kwietnia 2015 roku miało miejsce szóste spotkanie w Gminie Śrem. Prowadząca Alicja Zając podsumowała ostatnie spotkanie:

Continue Reading….

Czwarte spotkanie w Gminie Wieleń

Na wstępie prowadzący Rafał Jaworski przypominał informacje z poprzednich spotkań. W formie wykładowej przedstawiono III płaszczyznę z Modelu współpracy. Następnie podjęto dyskusje na temat konkretnych rozwiązań i zapisów mogących się znaleźć w programie współpracy na rok 2016.

Continue Reading….

Trzecie spotkanie w Gminie Wieleń

 

Na wstępie prowadzący Rafał Jaworski przypominał podstawowe informacje z poprzednich spotkań. W formie wykładowej przedstawiono drugą płaszczyznę z Modelu współpracy. Prezentacji towarzyszyły dyskusje i komentarze zestawiające założenia modelu (płaszczyzna druga) ze stanem faktycznym i dotychczasowymi doświadczeniami w Gminie Wieleń. Zaproponowano kilka ciekawych i funkcjonalnych rozwiązań we współpracy na rok 2016.

Continue Reading….

Drugie spotkanie w Gminie Wieleń

Na wstępie prowadzący, Rafał Jaworski, wprowadził uczestników w tematykę projektu i spotkania, przypominając podstawowe informacje z pierwszego spotkania. W formie wykładowej przedstawiono zasady współpracy NGO – JST oraz pierwszą płaszczyznę z Modelu współpracy. 

Continue Reading….

Piąte spotkanie w Gminie Śrem

Prowadząca, Alicja Zając, przekazała uczestnikom informację, że przygotowany wstępnie program został już skonsultowany z Kierownikiem Pionu Edukacji i Usług Społecznych w Urzędzie Miejskim w Śremie. Uwagi zostały omówione i przedyskutowane na spotkaniu.

Continue Reading….

Czwarte spotkanie w Gminie Czerwonak

Prowadzący, Rafał Jaworski, przypomniał wnioski płynące ze spotkania dotyczącego Indeksu współpracy. Podczas spotkania zaprezentowano wstępny projekt Programu współpracy na rok 2016. Prowadzący podkreślał, że zapisy prezentowanego programu wynikają z wniosków z poprzednich spotkań i uwag otrzymanych drogą mailową. Spotkaniu towarzyszyły żywiołowe dyskusje.

Continue Reading….

Trzecie spotkanie w Gminie Rydzyna

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego przeanalizowania programu współpracy na 2015r.  W dalszej części spotkania ustalono bardzo wstępnie treść Programu współpracy na 2016r., pozostawiając część treści dotychczasowej, ustalono zakres zmian, przeformułowań i nowych zapisów:

Continue Reading….

Trzecie spotkanie w Gminie Lwówek

Uczestnicy spotkania tj. brali udział w proponowaniu działań i rozwiązań do programu współpracy na rok 2016. 

Continue Reading….

Czwarte spotkanie w Gminie Kotlin

Na czwartym spotkaniu w Gminie Kotlin kontynuowano pracę z uczestnikami w formie warsztatowej. W szczególności w głównej mierze przedmiotem spotkania były propozycje zapisów programu współpracy Gminy Kotlin z organizacjami pozarządowymi w 2016 r. z uwzględnieniem informacji dotyczących modelu współpracy, o których mowa była na wcześniejszych spotkaniach.

Continue Reading….

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background