Category Archives: 2013

Loading
loading..

Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia dwóch ekspertów

Zapytanie ofertowe nr 12/2013/GSBW dotyczące wyłonienia dwóch ekspertów

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności (Podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24.12.2012 roku), na wyłonienie dwóch ekspertów wchodzących w skład Grup Eksperckich i biorących udział w spotkaniach Grupy, w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Szczegóły znajdą Państwo w poniższych załącznikach

Załącznik Wielkość
Zapytanie na ekspertów wewnętrznych zdrowie i praca socjalna.pdf 1.05 MB
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy na eksperta praca socjalna i zdrowie.doc 172.5 KB
Załącznik nr 2 – wytyczne do prac 3 miesiące.pdf 514.76 KB
Model GSWB.pdf

Konkurs ofert na wyłonienie eksperta badacza

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności (Podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24.12.2012 roku), na wyłonienie eksperta badacza wchodzącego w skład Grupy Eksperckiej ds. partnerstw lokalnych i biorącego udział w spotkaniach Grupy, w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

Szczegóły znajdą Państwo w załącznikach

Załącznik Wielkość
Zapytanie ofertowe ne badacza do grupy eksperckiej.pdf 975.47 KB
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy na badacza.doc 172 KB
Model_GSWB.pdf

Zapytanie ofertowe na wyłonienie dwóch ekspertów wchodzących w skład Grup Eksperckich

Zapytanie ofertowe nr 10/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności (Podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24.12.2012 roku), na wyłonienie dwóch ekspertów wchodzących w skład Grup Eksperckich i biorących udział w spotkaniach Grupy, w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).
Szczegóły znajdą Państwo w poniższych załącznikach

Załącznik Wielkość
Zapytanie na ekspertów wewnętrznych.pdf 1.05 MB
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy na ekspertów wewnętrznych.doc 172 KB
Załącznik nr 2 – wytyczne do prac.pdf 528.81 KB
Model GSWB.pdf

Konkursu ofert na usługę konferencyjną, cateringową i hotelarską

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego na usługę konferencyjną, cateringową i hotelarską związaną z organizacją spotkań grup eksperckich w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

Przedmiotem zamówienia jest organizacja sześciu trzy-dniowych spotkań grup eksperckich w okolicach Warszawy realizowanych w ramach projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

Szczegóły zamówienia znajdą Państwo w poniższych materiałach

Załącznik Wielkość
Zapytanie ofertowe 16/2013/GSWB (plik PDF) 1.17 MB
Załącznik 1 i 2 (plik DOC)

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi przewozu osób

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi przewozu osób w ramach krajowej wizyty studyjnej do Wielkopolski (zapytanie ofertowe nr 9/2013/GSWB z dnia 15.04.2013 r.) w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Informujemy, iż zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, spośród 3 nadesłanych ofert:

 1. F.H.U. Wojciech Kiełbowicz
 2. Auto-Service A. Politowicz
 3. BP Interglobus Tour

komisja wybrała ofertę firmy F.H.U. Wojciech Kiełbowicz, która uzyskała najwyższą liczbę punktów .
Dziękujemy serdecznie za zainteresowanie naszym zapytaniem ofertowym.

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi przewozu osób

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi przewozu osób w ramach krajowej wizyty studyjnej do Trójmiasta (zapytanie ofertowe nr 8/2013/GSWB z dnia 15.04.2013 r.) w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Informujemy, iż zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, spośród 2 nadesłanych ofert:

 1. F.H.U. Wojciech Kiełbowicz
 2. Auto-Service A. Politowicz

komisja wybrała ofertę firmy F.H.U. Wojciech Kiełbowicz, która uzyskała najwyższą liczbę punktów
Dziękujemy serdecznie za zainteresowanie naszym zapytaniem ofertowym.

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi noclegowej wraz z wyżywieniem

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi noclegowej wraz z wyżywieniem w ramach krajowej wizyty do Trójmiasta (zapytanie ofertowe nr 6/2013/GSWB z dnia 15.04.2013 r.) w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Informujemy, iż zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, spośród 3 nadesłanych ofert:

 1. Premium Events,
 2. Up Hotel S.C.,
 3. Biuro Turystyczne Ewa,

komisja wybrała ofertę firmy Up Hotel S.C., która uzyskała najwyższą liczbę punktów.
Dziękujemy serdecznie za zainteresowanie naszym zapytaniem ofertowym.

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi noclegowej

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi noclegowej wraz z wyżywieniem w ramach krajowej wizyty studyjnej do Wielkopolski (zapytanie ofertowe nr 7/2013/GSWB z dnia 15.04.2013 r.) w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Informujemy, iż zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, spośród 8 nadesłanych ofert:

 1. Twardowski-Konferencje Sp. z o.o.
 2. Spółdzielnia Socjalna „Świt”
 3. Premium Events
 4. GASTROPOL Antoni Urbański
 5. Grupa Hoteli WAM Hotel IKAR
 6. PHP JEANS Teresa i Jan Szablewscy Sp.J.
 7. Instytut Matematyczny PAN Pałac Będlewo
 8. Hotel Pietrak

komisja wybrała ofertę spółdzielni Socjalnej „Świt”.
Dziękujemy serdecznie za zainteresowanie naszym zapytaniem ofertowym.

Informacja o wyniku postępowania na wybór ekspertów prawników

Informujemy, iż zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, spośród 4 nadesłanych ofert komisja wybrała 3 oferty: Pana Rafała Jaworskiego, Kancelarii Radcy Prawnego Remigiusza Johaniewicza oraz Kancelarii „Fide Bona”, które uzyskały najwyższą ilość punktów.

Dziękujemy serdecznie za zainteresowanie naszym zapytaniem ofertowym

Konkurs na wyłonienie Wykonawcy usługi transportowej w ramach krajowej wizyty studyjnej do Wielkopolski

Konkurs na wyłonienie Wykonawcy usługi transportowej w ramach krajowej wizyty studyjnej do Wielkopolski (9/2013/GSWB)

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności (Podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24.12.2012 r.), na wyłonienie Wykonawcy usługi transportowej w ramach krajowej wizyty studyjnej do Wielkopolski organizowanej w dniach 22-24 maja 2013 w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach.

Załącznik Wielkość
Zapytanie ofertowe transport Wielkopolska.pdf 1.02 MB
Zalacznik nr 1 – Formularz ofertowy transport Wielkopolska.doc 177.5 KB
Zalacznik nr 2 – Wzor Umowy na transport Wielkopolska.doc
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background