Category Archives: 2013

Loading
loading..

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie dwóch ekspertów

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie dwóch ekspertów wchodzących w skład Grup Eksperckich i biorących udział w spotkaniach Grupy:

 1. część I: ekspert w grupie ds. pracy socjalnej;
 2. część II: ekspert w grupie ds. zdrowia;

(zapytanie ofertowe nr 16/2013/GSWB z dnia 21.08.2013 r.) w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Informujemy, iż w odpowiedzi na część I zapytania – na eksperta w grupie ds. pracy socjalnej, wpłynęła 1 oferta – Pani Wiesławy Cieślik i zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny została wybrana.

Natomiast w odpowiedzi na część II zapytania – na eksperta w grupie ds. zdrowia, wpłynęła 1 oferta – Pani Katarzyny Bielerzewskiej-Halasz i zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny została wybrana.

Dziękujemy za zainteresowanie naszym zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe na wyłonienie dwóch ekspertów

Zapytanie ofertowe nr 16/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności (Podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24.12.2012 roku), na wyłonienie dwóch ekspertów wchodzących w skład Grup Eksperckich i biorących udział w spotkaniach Grupy, w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

Szczegóły znajdą Państwo w poniższych załącznikach

Załącznik Wielkość
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy na ekspertów wewnętrznych do 16_2013.doc 171.5 KB
Załącznik nr 2 – wytyczne do prac.pdf 528.81 KB
Zapytanie nr 16 2013 na ekspertów wewnętrznych.pdf 982.31 KB
Model GSWB.pdf

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie eksperta zewnętrznego

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie eksperta zewnętrznego współpracującego z Grupą Ekspercką ds. partnerstw lokalnych i biorącego udział w spotkaniach Grupy (zapytanie ofertowe nr 15/2013/GSWB z dnia 12.07.2013 r.) w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Informujemy, iż zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, spośród 2 nadesłanych ofert przez:

 1. Panią Grażynę Leśniak – Niemczyk
 2. Pana Marcina Szcześniaka

komisja wybrała ofertę: Pani Grażyny Leśniak, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Dziękujemy za zainteresowanie naszym zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe na wyłonienie eksperta

Zapytanie ofertowe nr 15/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności (Podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24.12.2012 roku) na wyłonienie eksperta zewnętrznego współpracującego z Grupą Ekspercką ds. partnerstw lokalnych i biorącego udział w spotkaniach Grupy, w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

Szczegóły znajdą Państwo w poniższych załącznikach

Załącznik Wielkość
Zapytanie nr 15 na eksperta zewnętrznego do grupy eksperckiej.pdf 963.63 KB
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy na eksperta zewnętrznego do grupy eksperckiej.doc

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie eksperta zewnętrznego

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie eksperta zewnętrznego współpracującego z Grupą Ekspercką ds. partnerstw lokalnych (zapytanie ofertowe nr 14/2013/GSWB z dnia 24.06.2013 r.) w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe – na eksperta zewnętrznego, wpłynęła 1 oferta – Pana Andrzeja Zybały i zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny została wybrana.

Dziękujemy za zainteresowanie naszym zapytaniem ofertowym.

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie ekspertów prawników

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie ekspertów prawników współpracujących z Grupą Ekspercką ds. partnerstw lokalnych i biorących udział w spotkaniach Grupy (zapytanie ofertowe nr 13/2013/GSWB z dnia 21.06.2013 r.) w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Informujemy, iż zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, spośród 3 nadesłanych ofert przez:

 1. Pana Andrzeja Peca
 2. Pana Mirosława Maciejewskiego
 3. Pana Rafała Jaworskiego

komisja wybrała 2 oferty: Pana Mirosława Maciejewskiego oraz Pana Rafała Jaworskiego, które uzyskały najwyższą liczbę punktów.

Dziękujemy za zainteresowanie naszym zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe na wyłonienie eksperta zewnętrznego współpracującego z Grupą Ekspercką

Zapytanie ofertowe nr 14/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności (Podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24.12.2012 roku) na wyłonienie eksperta zewnętrznego współpracującego z Grupą Ekspercką ds. partnerstw lokalnych, w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

Szczegóły zapytania znajdą Państwo w poniższych załącznikach

Załącznik Wielkość
Zapytanie na eksperta zewnętrznego do grupy eksperckiej.pdf 965.02 KB
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy na eksperta zewnętrznego do grupy eksperckiej.doc

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie dwóch ekspertów

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie dwóch ekspertów wchodzących w skład Grup Eksperckich i biorących udział w spotkaniach Grupy:

 • część I: ekspert w grupie ds. pracy socjalnej;
 • część II: ekspert w grupie ds. zdrowia;

(zapytanie ofertowe nr 12/2013/GSWB z dnia 27.05.2013 r.) w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. Informujemy, iż w odpowiedzi na część I zapytania – na eksperta w grupie ds. pracy socjalnej, wpłynęły 2 oferty:

 1. Pana Radomira Mińskiego
 2. Pana Bartosza Stanisławskiego

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny została wybrana oferta Pana Bartosza Stanisławskiego, która uzyskała najwyższą liczbę punktów. Natomiast w związku z tym, że na część II zapytania – na eksperta w grupie ds. zdrowia nie wpłynęła żadna oferta, Zamawiający nie dokonał wyboru Wykonawcy.

Dziękujemy za zainteresowanie naszym zapytaniem ofertowym.

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie eksperta

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie eksperta badacza wchodzącego w skład Grupy Eksperckiej ds. partnerstw lokalnych i biorącego udział w spotkaniach Grupy (zapytanie ofertowe nr 11/2013/GSWB z dnia 23.05.2013 r.) w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Informujemy, iż zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, spośród 3 nadesłanych ofert przez:

 1. Pana Jakuba Andrzejczaka
 2. Panią Barbarę Goryńską-Bittner
 3. Pana Sławomira Kalinowskiego

komisja wybrała ofertę Pani Barbary Goryńskiej-Bittner, która uzyskała najwyższą liczbę punktów .

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie dwóch ekspertów

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie dwóch ekspertów wchodzących w skład Grup Eksperckich i biorących udział w spotkaniach grupy:

 1. część I: ekspert w grupie ds. mieszkalnictwa i pomocy doraźnej;
 2. część II: ekspert w grupie ds. zatrudnienia i edukacji;

(zapytanie ofertowe nr 10/2013/GSWB z dnia 16.05.2013 r.) w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. Informujemy, iż w odpowiedzi na części I zapytania – na eksperta w grupie ds. mieszkalnictwa i pomocy doraźnej, wpłynęła 1 oferta – Pani Małgorzaty Wachowiak i zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny została wybrana.

Natomiast w związku z tym, że na część II zapytania – na eksperta w grupie ds. zatrudnienia i edukacji nie wpłynęła żadna oferta, zamawiający nie dokonał wyboru Wykonawcy.

Dziękujemy za zainteresowanie naszym zapytaniem ofertowym.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background