Category Archives: 2010

Loading
loading..

Rusza projekt nowego WCES

Z początkiem września 2015 r.- partnerzy – Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, Wielkopolska Rada Koordynacyjna – Związek Organizacji Pozarządowych oraz Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka rozpoczęli kontynuację projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej.

WCES działa jako ośrodek wsparcia ekonomii społecznej, prowadząc działania i świadcząc usługi w 4 zakresach:

animacji w środowiskach lokalnych
inkubacji nowych Przedsiębiorstw Społecznych
wsparcia istniejących Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz Przedsiębiorstw Społecznych
reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem

Celem projektu jest wzrost znaczenia ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym społeczności lokalnej w zakresie zatrudnienia , jak również aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz realizacji usług użyteczności publicznej. Wsparciem z zakresu reintegracji społeczno-zawodowych zostanie objętych 436 osób, powstanie 219 nowych, trwałych (powyżej 12 miesięcy), miejsc pracy i 30 nowych przedsiębiorstw społecznych (PS), a także zostanie udzielona pomoc 180 przedsiębiorstwom ekonomii społecznej (PES).

Projekt będzie realizowany od września 2015 r. do końca sierpnia 2018 r. na obszarze subregionu poznańskiego obejmującego powiaty: poznański, miasto Poznań, szamotulski, średzki, śremski, obornicki. A ponadto w ośmiu gminach wielkopolskich spoza subregionu, tj.: Czarnków, Wieleń, Szydłowo, Złotów, Kwilcz, Lwówek, Rydzyna, Krobia.

Zapytanie ofertowe – organizacja debaty tematycznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w procesie składania ofert, mającego na celu wybranie dostawcy usług hotelowo-gastronomicznych dla Związku Organizacji Sieci Współpracy „Barka” z siedzibą w Poznaniu.

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU OFERTY
Organizacja debaty tematycznej dla 100 osób w dniach 8-9.XII.2010 r., w tym:

  1. Udostępnienie 4 sal konferencyjnych w czasie trwania debaty:

– pojemności każdej z sal powinna wynosić przynajmniej 25 osób,
– wszystkie sale muszą być dostępne w tym samym czasie

  1. Zapewnienie noclegu uczestnikom debaty:

– przygotowanie noclegu dla 4 osób w terminie 7-9.XII.2010 r.
– przygotowanie noclegu dla 100 osób w terminie 8-9.XII.2010 r., w tym:
a) minimum 10 pokoi jednoosobowych
b) minimum 20 pokoi dwuosobowych
c) minimum 2 pokoje czteroosobowe

  1. Zapewnienie wyżywienia dla uczestników debaty:

Dnia 8.XII.2010 r. 
– dwudaniowy obiad dla 110 osób
– uroczystą kolację dla 110 osób
– dwie przerwy kawowe dla 100 osób, w tym: kawa, herbata, woda mineralna, soki owocowe, ciastka oraz inne wypieki cukiernicze

Dnia 9.XII.2010 r.
–  śniadanie dla 100 osób
–  dwudaniowy obiad dla 110 osób
– przerwę kawową dla 100 osób, w tym: kawa, herbata, woda mineralna, soki owocowe, ciastka oraz wypieki cukiernicze
 
KRYTERIUM WYBORU OFERTY
Kryterium warunkującym wybór oferty jest najniższa cena realizacji całości zlecenia.

WARUNKI PŁATNOŚCI I REALIZACJI USŁUG
1. Płatność przelewem
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty prosimy składać do 2 grudnia 2010 roku, na adres:
mfremisz@gmail.com

KONTAKT DO OSOBY PROWADZĄCEJ
Michał Remisz
Specjalista ds. Logistyki i Promocji
Telefon kom. :            697-570-307

Email:                         michal.remisz@barka.org.pl

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background