Bezpłatne szkolenie – Model Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych

Loading
loading..

Bezpłatne szkolenie – Model Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych

14 listopada, 2014
AdminBarka
No Comments

W imieniu Związku Organizacji Sieć Współpracy BARKA oraz partnerów: Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związek Organizacji Pozarządowych oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego, serdecznie zapraszamy przedstawicieli administracji publicznej i organizacji pozarządowych z terenu Województwa Wielkopolskiego do udziału w bezpłatnym Szkoleniu dla Powiatowych Koordynatorów Modelu Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych, w ramach projektu „Obywatelska Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie pozwoli Państwu zapoznać się w sposób pogłębiony z Modelem i zrozumieć szczegółowo jego założenia.  Zakładamy, że każda z osób, które ukończą szkolenie stanie się Koordynatorem Modelu w swoim Powiecie. Oznacza to, że samorządy i organizacje zainteresowane wdrożeniem Modelu będą mogły uzyskać informacje na jego temat właśnie od Powiatowego Koordynatora. Będziemy dążyli do tego, aby informacja o Koordynatorze i jego dane kontaktowe znalazły się na stronie internetowej danego Powiatu.

Model skupia się na kluczowych formach współpracy organizacji pozarządowych z władzami samorządowymi w ramach istniejących rozwiązań prawnych, przede wszystkim zapisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. U jego podstaw leży idea gminy i powiatu jako systemu powiązanych ze sobą ele­mentów, o wyraźnych, nie tylko terytorialnych, ale również społecznych, gospodarczych i kulturowych granicach; jako przestrzeni, w której wszyscy jej mieszkańcy tak budują wzajemne relacje, aby nie tylko ze sobą współist­nieć, ale również współpracować i tworzyć rzeczywistą wspólnotę lokalną.

4 dniowe szkolenie będzie dotyczyło 3 płaszczyzn Modelu oraz zagadnienia konsultacji społecznych:

  • Dzień I i II: Płaszczyzna 1 – Współpraca w zakresie tworzenia polityk publicznych, w tym organizowanie konsultacji społecznych
  • Dzień III: Płaszczyzna 2 – Współpraca w zakresie realizacji zadań publicznych
  • Dzień IV: Płaszczyzna 3 – Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności

W szkoleniu wezmą udział dwie grupy 12 osobowe, łącznie 24 osoby.

Miejsce szkolenia:

Poznań ul. Św. Wincentego 6/9 (w pobliżu Ronda Śródka) w obiektach Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej prowadzonego przez Fundację Barka

Termin szkoleń:

I GRUPA

  • 02 – 03 grudnia 2014 roku
  • 16 – 17 grudnia 2014 roku

II GRUPA

  • 04 – 05 grudnia 2014 roku
  • 18 – 19 grudnia 2014 roku

Szkolenie będzie prowadzone przez dwóch trenerów z wykształceniem z zakresu nauk prawnych oraz z doświadczeniem we współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Każdy uczestnik szkolenia będzie mógł skorzystać z indywidualnego doradztwa, które pomoże wprowadzić elementy Modelu na terenie jego gminy czy powiatu.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat Powiatowego Koordynatora Modelu Współpracy Administracji Publicznej z Organizacjami Pozarządowymi.

Szkolenie jest bezpłatne. Organizator szkolenia pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia, zwraca koszty dojazdu środkami komunikacji publicznej oraz zapewnia materiały szkoleniowe.

Termin zgłoszeń: 21.11.2014 r.

W celu zgłoszenia na szkolenie należy przesłać podpisany formularz rekrutacyjny na adres mailowy: paulina.sierszulska@barka.org.pl

O zakwalifikowaniu na szkolenie będzie decydowała kolejność zgłoszeń. O fakcie zakwalifikowania się zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową.

W razie pytań zachęcamy również do kontaktu mailowego lub telefonicznego:  695 338 999

Materiały do pobrania:

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background