Author Archives: Redaktor

Loading
loading..

Podpisaliśmy porozumienie w Komornikach

W poniedziałek, 29 stycznia 2018 r, w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej , podpisaliśmy porozumienie o rozwoju ekonomii społecznej w Gminie Komorniki.

W obecności Przewodniczącego Rady Gminy Mariana Adamskiego, Radnych , przedstawicieli organizacji i OPS – porozumienia podpisała Barbara Sadowska-Wiceprzewodnicząca Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka oraz Wójt Komornik Jan Broda.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Informujemy, że w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 06/WCES/SIEĆ/2018
dotyczące druku biuletynów, najniższą ofertę cenową zaproponowała firma:

Advert Agencja Reklamowo-Handlowa Michał Skrzypczak
ul. Piaskowa 4
64-600 Oborniki

Oferta z dnia 25 stycznia 2018 r.
4.512 brutto

Spotkanie w Szamotułach ze służbami penitencjarnymi

W ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, spotkaliśmy się w Szamotułach m.in. z przedstawicielami przedstawicieli Aresztu Śledczego w Szamotułach i Zakładu Karnego we Wronkach, rozmawiając o możliwości współpracy. Poniżej link do artykułu zredagowanego przez przedstawicieli służby więziennej.

http://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-szamotulach-fundacja-po…

Rozeznanie rynku

Zapraszamy do zapoznania się z rozeznaniem rynku dot. Produkcji i emisji audycji radiowych oraz spotów radiowych, a także emisji spotów telewizyjnych.

rozeznanie-rynku-46 emisja i produkcja radiowych, audycji radiowych i spotów telewizyjnych

Rozeznanie rynku wyjazd rekreacyjno-sportowy

Zapraszamy do zapoznania się z rozeznaniem rynku dot. organizacji wyjazdu rekreacyjno-sportowego.

rozeznanie-rynku-45 wyjazd rekreacyjno-sportowy

Rozeznanie rynku dostawa tabletów

Zapraszamy do zapoznania się z rozeznaniem rynku dot. dostawy tabletów.

rozeznanie-rynku-44 dostawa tabletów

Rozeznanie rynku skład biuletynów

Zapraszamy do zapoznania się z rozeznaniem rynku dot. składu 6 biuletynów.

rozeznanie-rynku-43 skład biuletynów

Rozeznanie rynku skład publikacji

Zapraszamy do zapoznania się z rozeznaniem rynku na skład publikacji.

rozeznanie-rynku-42 skład publikacji

Zapytanie ofertowe biuletyny

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na druk 6 biuletynów.

Zapytanie ofertowe_druk biuletyny

Załącznik nr 1 zapytanie ofertowe biuletyny

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na druk publikacji.

Zapytanie ofertowe_druk publikacji

Załącznik nr 1 zapytanie ofertowe publikacja

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background