Author Archives: Redaktor

Loading
loading..

Spotkanie w Szamotułach ze służbami penitencjarnymi

W ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, spotkaliśmy się w Szamotułach m.in. z przedstawicielami przedstawicieli Aresztu Śledczego w Szamotułach i Zakładu Karnego we Wronkach, rozmawiając o możliwości współpracy. Poniżej link do artykułu zredagowanego przez przedstawicieli służby więziennej.

http://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-szamotulach-fundacja-po…

Rozeznanie rynku

Zapraszamy do zapoznania się z rozeznaniem rynku dot. Produkcji i emisji audycji radiowych oraz spotów radiowych, a także emisji spotów telewizyjnych.

rozeznanie-rynku-46 emisja i produkcja radiowych, audycji radiowych i spotów telewizyjnych

Rozeznanie rynku wyjazd rekreacyjno-sportowy

Zapraszamy do zapoznania się z rozeznaniem rynku dot. organizacji wyjazdu rekreacyjno-sportowego.

rozeznanie-rynku-45 wyjazd rekreacyjno-sportowy

Rozeznanie rynku dostawa tabletów

Zapraszamy do zapoznania się z rozeznaniem rynku dot. dostawy tabletów.

rozeznanie-rynku-44 dostawa tabletów

Rozeznanie rynku skład biuletynów

Zapraszamy do zapoznania się z rozeznaniem rynku dot. składu 6 biuletynów.

rozeznanie-rynku-43 skład biuletynów

Rozeznanie rynku skład publikacji

Zapraszamy do zapoznania się z rozeznaniem rynku na skład publikacji.

rozeznanie-rynku-42 skład publikacji

Zapytanie ofertowe biuletyny

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na druk 6 biuletynów.

Zapytanie ofertowe_druk biuletyny

Załącznik nr 1 zapytanie ofertowe biuletyny

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na druk publikacji.

Zapytanie ofertowe_druk publikacji

Załącznik nr 1 zapytanie ofertowe publikacja

Konferencja sieciująca partnerstwa lokalne w Śremie

Partnerstwa lokalne szansą na rozwój społeczno-gospodarczy w Powiecie Śremskim – taki tytuł miała konferencja w Śremie w dniu 16 stycznia, w trakcie której obchodziliśmy 2-lecie działalności spółdzielni socjalnej Paumark, uhonorowaliśmy przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne, tj . Spółdzielnię Mieszkaniową w Śremie oraz Everest Development oraz umacnialiśmy ideę rozwoju partnerstw lokalnych w gminach powiatu śremskiego. Wszystko odbyło się w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej.

Otwarcia konferencji dokonał Burmistrz Śremu Adam Lewandowski. Głos zabrał także Piotr Ruta Przewodniczący Rady Powiatu Śremskiego. W tematykę partnerstw lokalnych wprowadzili założyciele Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka – Tomasz i Barbara Sadowscy. O zamówieniach społecznie odpowiedzialnych opowiedziała Lidia Węsierska-Chyc, a o związkach ekonomii społecznej i rewitalizacji – Magdalena Popłońska-Kowalska. Korzyści z budowania partnerstwa lokalnego w powiecie leszczyńskim na przykładzie Stowarzyszenia Pro-Aktiv przedstawił Zbigniew Zalesiński – Prezes Spółdzielni Socjalnej Kotwica z Dominic. WSS Paumark zaprezentowała ciekawy film o swojej działalności – zrealizowany przez lokalną telewizję Relaks. Aktualną sytuację spółdzielni omówił jej wiceprezes Dariusz Krause. Nowopowstałą spółdzielnię Warta zaprezentował jej prezes Arkadiusz Wieliński, który opowiedział także o planach utworzenia konsorcjum przedsiębiorstw społecznych w Śremie. Pierwszy rok działalności CIS-u w Śremie omówiła Karolina Ruszkowska z Fundacji na rzecz rewaloryzacji Miasta Śrem. Głos zabrał także prezes Fundacji Hieronim Bartkowiak, Karolina Ankudowicz – członek Zarządu i Robert Piątek ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie. Kierownik OPSu w Śremie – Maria Świdurska przekazała okolicznościowy prezent dla Paumarku, jakim jest ufundowana dla Spółdzielców kolacja w Restauracji Nova.

Rozeznanie rynku

Zapraszamy do zapoznania się z rozeznaniem rynku dot. organizacji cateringu podczas konferencji w Śremie w dniu 16 stycznia 2018 r.

rozeznanie-rynku-41 usługa catering konferencja sieciująca

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background