Monthly Archives: sierpień 2022

Loading
loading..

NESsT Inicjatywa na rzecz zatrudnienia uchodźców

Inwazja Rosji na Ukrainę w lutym br. wywołała największy kryzys uchodźczy w Europie od czasów II wojny światowej. Blisko 4 mln uchodźców z Ukrainy znalazło schronienia w Polsce i Rumunii, dołączając do uchodźców z Azji i Afryki goszczących regionie.

NESsT wraz z IKEA Social Entrepreneurship oraz Fundacją Cisco , podjęły współpracę w celu uruchomienia NESsT Refugee Employment Initiative, aby wspierać piętnaście przedsiębiorstw, które pracują z uchodźcami i innymi defaworyzowanymi grupami w Polsce i Rumunii. Inicjatywa ma na celu stworzenie 2 000 miejsc pracy i poprawę życia 5 000 uchodźców.

Inicjatywa zapewni finansowanie i pomoc biznesową grupie przedsiębiorstw z misją społeczną w Polsce i Rumunii, które długoterminowo wspierają uchodźców na rynku pracy. W zakres tego wsparcia mogą wchodzić szkolenia zawodowe, godne oferty pracy oraz dodatkowe usługi (np. pomoc w zakresie zdrowia psychicznego, zajęcia językowe, pomoc w uzyskaniu pozwoleń na pracę, opieka nad dziećmi, wsparcie sprzętowe m.in. laptopy do nauki).

NESsT definiuje godne oferty pracy jako miejsca pracy, które zapewniają pensję pokrywającą przynajmniej podstawowe wydatki życiowe na podstawie umowy o pracę.

Więcej informacji:

https://pl.nesst.org/refugee-employment-initiative
flaga biało-czerwona i niebiesko-żółta na balkonie

Szkolenie w Gębiczynie o bezpieczeństwie ekonomicznym

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka oraz Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka realizują projekt Bezpieczeństwo ekonomiczne jednym z filarów włączenia społecznego. Na zdjęciu jedno ze szkoleń prowadzonych przez psychologa Romana Pomianowskiego, specjalizującego się we wsparciu dla osób zadłużonych, odbywające się w siedzibie Fundacji Gębiczyn.

Fundacja Gębiczyn jest członkiem Sieci Barka.

Grupa osób siedzi przy stołach podczas szkolenia
Grupa osób siedzi przy stołach podczas szkolenia. W głębi widać ekran od rzutnika

Konkurs  „Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny”.

W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego / Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie  „Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny”.

Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie gmin włączających i wspierających ekonomię społeczną i podmioty ekonomii społecznej w politykę lokalną.

Konkurs prowadzony jest na terenie Wielkopolski i skierowany jest do gmin, które w latach 2019-2022 realizowały/zrealizują na terenie województwa wielkopolskiego zamówienia społecznie odpowiedzialne i/lub  wspierały/wspierają sektor ekonomii społecznej i osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Konkurs jest konkursem otwartym i formą systemowego wspierania samorządów w Wielkopolsce.

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikiem –   należy przesłać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na adres mailowy: konkurssamorzad@rops.poznan.pl do 1.09 do 23.59 z dopiskiem w tytule: „Konkurs Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny_2022”.

Afisz konkurs pt. „Wielkopolska otwarta na samorząd społecznie odpowiedzialny”. Grafika dekoracyjna w postaci splecionych rąk.

Projekt o bezpieczeństwie ekonomicznym

Fundacja Pomocy Wzajemnej  Barka  wraz ze Związkiem Organizacji Sieć Współpracy Barka realizuje projekt „Bezpieczeństwo ekonomiczne jednym z filarów włączenia społecznego” . Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności radzenia sobie  z trudną sytuacją życiową związaną  zadłużeniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania projektu są skierowane do 160 osób, w tym uczestników Centrów Integracji Społecznej w województwie wielkopolskim, w tym z gmin: m. Poznań, Komorniki, Wieleń, Kwilcz, Pniewy, Rogoźno, Ryczywół, Szamotuły, Środa Wlkp. Działania projektowe  obejmują organizację spotkań i doradztwa grupowego  oraz indywidualnego, a także wypracowanie modelu wychodzenia z zadłużenia.  

Projekt dofinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Fot. z portalu Pixaby.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background