Monthly Archives: marzec 2022

Loading
loading..

Relacja ze spotkania Sieci Barka w Poznaniu

Dzisiaj odbyło się walne zebranie Sieci Barka podsumowujące rok 2021 w łączności z wizytą studyjną do siedziby Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka.

Omawiano aktualną sytuację w związku z obecnym kryzysem uchodźczym . Barbara Sadowska opowiedziała o swojej pracy w Macedonii. Obecni przedstawili pracę w centrach integracji społecznej, które prowadzi wiele organizacji członkowskich Sieci, podjęto także temat budownictwa społecznego. Ustalono kolejne spotkanie w czerwcu.

Zaproszenie na Walne Zebranie Sieci Barka

ZAPROSZENIE na Walne Zebranie  Sieci Barka

w środę, 30 marca, 2022 r., w sali nr 9, budynek A,  I piętro

Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej,

ul. Św. Wincentego 6/9, Poznań

o godz. 10.30 w pierwszym terminie oraz o godz. 11.00 w drugim terminie.

 Program

  1. Powitanie.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Przewodniczącego zebrania, protokolanta i komisji skrutacyjnej.
  5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2021. 
  6. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej.
  7. Przyjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań.
  8. Uwagi i wnioski.
  9. Oficjalne zakończenie Walnego Zebrania.
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background