Monthly Archives: listopad 2021

Loading
loading..

Dzięki SAS wyprawa do Zakopanego

Czy gdzieś lepiej czuć zimę niż w mroźnym Zakopanem? ❄️ Chyba nie… 

Ostatnio miała miejsce niezwykła sytuacja!

 Grupa Barkowych Seniorów zamarzyła sobie żeby pojechać na wyjazd integracyjny w góry. Większość z nich nigdy tam nie była. Możecie nie uwierzyć, ale SAMI napisali projekt 💪, poszukali miejsca, wszystko zarezerwowali, a do wspólnej przygody zaprosili też młodych członków naszego Barkowego zespołu – Marysię i Bartka. I wyjechali. ❤️  Spędzili wspólnie wyjątkowy weekend w Zakopanem. Byli nad Morskim Okiem, Krupówkach i na Gubałówce! Spędzili wiele godzin na wspólnych rozmowach. Ale oczywiście nie obyło się bez przygód – w drodze powrotnej, pod Wrocławiem, samochód odmówił im posłuszeństwa, ale wyszli z tego obronną ręką, a część załogi zakończyła wyjazd przejażdżką lawetą 😅🙊

To małe marzenie udało się spełnić dzięki Projektowi „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, który jest finansowany w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nasz przedstawiciel w RPPP

Bogusław Janusz Cebulski z Odolanowa, reprezentujący Stowarzyszenie Trzeźwości – Centrum Integracji Społecznej oraz Stowarzyszenie Dolina Baryczy, jest już po raz kolejny reprezentantem Sieci Barka w Radzie Działalności Pożytku Publicznego przy Premierze Rady Ministrów. Obecna kadencja RDPP została wybrana na lata 2021-2024.

Fot. z profilu: Fb Wojciech Dec.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych spotkanie on-line

Zgodnie z najnowszymi przepisami, do dnia 31.01.2022 roku każdy podmiot wpisany do KRS (stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne i spółki z o.o. non profit) ma obowiązek wpisania się do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Obowiązek ten wynika ze znowelizowanej ustawy z dnia 1.03.2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zaś niedopełnienie tego obowiązku może wiązać się z karą do 1 milion złotych dla organizacji i do 50 tysięcy złotych kary dla każdego z członków zarządu tego podmiotu.

Zapraszamy serdecznie na spotkanie informacyjne,  podczas którego przedstawione zostaną szczegóły dotyczące obowiązku wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, sposobu dokonywania wpisu w Rejestrze oraz informacje związane z technicznymi aspektami jego funkcjonowania.

Spotkanie przeprowadzi pan Rafał Jaworski, będzie miało formułę on-line – odbędzie się na platformie Zoom w dwóch zaproponowanych poniżej terminach:

2 grudnia br. o godzinie 10:00

8 grudnia br. o godzinie 16:30

Prosimy o zgłaszanie się mailowe do pani Małgorzaty Sobczyk pod adresem malgorzata.sobczyk@barka.org.pl do dnia 30 listopada br.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background