Monthly Archives: październik 2021

Loading
loading..

Wizyta studyjna Sieci Barka w Odolanowie

Wzięliśmy udział w wizycie studyjnej Związku Organizacji Sieć Współpracy Barka, na zaproszenie Stowarzyszenia Trzeźwość  w Odolanowie Centrum Integracji Społecznej oraz Stowarzyszenia Dolina Baryczy. Blisko dwudziestu przedstawicieli organizacji Sieci Barka poznało działalność CIS-u w Odolanowie, który m.in. dba  o teren wspaniałego, 14-hektarowego parku odolanowskiego powstałego z okazji 600-lecia miasta. Piękne stawy, rabaty z kwiatami, obserwatorium  astronomiczne, fontanna Neptuna, tablice edukacyjne, pomniki polskich noblistów – to tylko niektóre atrakcje tego niezwykłego miejsca, którym opiekują się uczestnicy CIS-u. Aż  60 %  z nich wraca na komercyjny rynek pracy – co jest ogromnym sukcesem. Rozmawialiśmy o wyzwaniach w realizacji zleceń, reintegracji. Swoimi doświadczeniami podzielili się także przedstawiciele CIS-u w Chudobczycach oraz Jarosławcu. Bogusław Cebulski opowiedział o swoich doświadczeniach w  pracach  Rady Działalności Pożytku Publicznego , działającej obecnie przy Prezesie Rady Ministrów. O swojej pracy opowiadali także  Krystyna Hoffman – pracownik socjalny oraz inicjatorka regularnych zajęć aerobiku oraz Eugeniusz Pieprzka – pełniący obowiązki kierownika CIS-u. Poczęstunek  przygotował warsztat gastronomiczny CIS – prowadzony przez Martynę Pietrzak. Całe spotkanie szczegółowo sfilmowała Maria Szkudlarek. Mieliśmy też możliwość połączyć się on-line z  Barbarą Sadowską – współzałożycielką Fundacji Barka, która z perspektywy Macedonii, w której współtworzy projekty wspierające ES w tym rejonie Europy, opowiedziała o najważniejszych wyzwaniach w tym obszarze. Wszystkim bardzo dziękujemy za organizację spotkania, a szczególne podziękowania przekazujemy dla: Bogusław Cebulski, Elżbieta Herbik i Jerzy Herbik.

Seminarium Wyzwania dla organizacji obywatelskich w procesie deinstytucjonalizacji – perspektywa międzynarodowa

Wspólnota Robocza Związek Organizacji Socjalnych zaprasza do udziału w seminarium „Wyzwania dla organizacji obywatelskich w procesie deinstytucjonalizacji – perspektywa międzynarodowa”, w czwartek 21 października 2021 r.

Poniżej szczegółowy program:

Warszawa, Marzyciele i Rzemieślnicy, ul. Bracka 25,

21 października 2021

10:30–10:45 Wprowadzenie i przywitanie

10:45-11:00 Informacja o projekcie „SUS-Sektor Usług Społecznych” – Kamila Płowiec WRZOS

11:00–12:00 Wyzwania i działania. Kwestia deinstytucjonalizacji w Polsce – Anna Bugalska, OZRSS

12:00–12:15 Przerwa kawowa

12:15-13:15 Deinstytucjonalizacja po obywatelsku – Jiri Horecky prezydent Stowarzyszenia Dostarczycieli Usług Społecznych Republiki Czeskiej

13:15–13:45 Dyskusja nad doświadczeniami Czech i Polski

13:45–14:00 Przerwa kawowa

14:00–14:45 Rola organizacji w procesie DI (platformy usług społecznych), problemy, potrzeba wspólnego działania – Cezary Miżejewski WRZOS

14:45 Obiad

Zgłoszenia:

Szkoła Menadżerów Organizacji Socjalnych w Olsztynie

Przez kilka ostatnich miesięcy, przedstawiciel Sieci Barka uczestniczył w cyklu szkoleń „Szkoły Menadżerów Organizacji Socjalnych” prowadzonej przez Wspólnotę Roboczą Związku Organizacji Socjalnych.

Podczas spotkania w dniach 27-29 września – grupa menedżerów na zjeździe organizowanym w ramach projektu „SOS-Silne Organizacje Socjalne” finansowanego ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, gościła w Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa w Olsztynie. Rozmawiano o praktycznych narzędziach bieżącego śledzenia wydatków w realizowanych projektach, a także o tym – jak zadbać o siebie i nie wypalić się zawodowo. Odbyły się także spotkania w siedzibie Fundacji Borusia oraz Fundacji Laurentius prowadzącej Dom Opieki Społecznej.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background