Yearly Archives: 2021

Loading
loading..

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych spotkanie on-line

Zgodnie z najnowszymi przepisami, do dnia 31.01.2022 roku każdy podmiot wpisany do KRS (stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne i spółki z o.o. non profit) ma obowiązek wpisania się do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Obowiązek ten wynika ze znowelizowanej ustawy z dnia 1.03.2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zaś niedopełnienie tego obowiązku może wiązać się z karą do 1 milion złotych dla organizacji i do 50 tysięcy złotych kary dla każdego z członków zarządu tego podmiotu.

Zapraszamy serdecznie na spotkanie informacyjne,  podczas którego przedstawione zostaną szczegóły dotyczące obowiązku wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, sposobu dokonywania wpisu w Rejestrze oraz informacje związane z technicznymi aspektami jego funkcjonowania.

Spotkanie przeprowadzi pan Rafał Jaworski, będzie miało formułę on-line – odbędzie się na platformie Zoom w dwóch zaproponowanych poniżej terminach:

2 grudnia br. o godzinie 10:00

8 grudnia br. o godzinie 16:30

Prosimy o zgłaszanie się mailowe do pani Małgorzaty Sobczyk pod adresem malgorzata.sobczyk@barka.org.pl do dnia 30 listopada br.

Wizyta studyjna Sieci Barka w Odolanowie

Wzięliśmy udział w wizycie studyjnej Związku Organizacji Sieć Współpracy Barka, na zaproszenie Stowarzyszenia Trzeźwość  w Odolanowie Centrum Integracji Społecznej oraz Stowarzyszenia Dolina Baryczy. Blisko dwudziestu przedstawicieli organizacji Sieci Barka poznało działalność CIS-u w Odolanowie, który m.in. dba  o teren wspaniałego, 14-hektarowego parku odolanowskiego powstałego z okazji 600-lecia miasta. Piękne stawy, rabaty z kwiatami, obserwatorium  astronomiczne, fontanna Neptuna, tablice edukacyjne, pomniki polskich noblistów – to tylko niektóre atrakcje tego niezwykłego miejsca, którym opiekują się uczestnicy CIS-u. Aż  60 %  z nich wraca na komercyjny rynek pracy – co jest ogromnym sukcesem. Rozmawialiśmy o wyzwaniach w realizacji zleceń, reintegracji. Swoimi doświadczeniami podzielili się także przedstawiciele CIS-u w Chudobczycach oraz Jarosławcu. Bogusław Cebulski opowiedział o swoich doświadczeniach w  pracach  Rady Działalności Pożytku Publicznego , działającej obecnie przy Prezesie Rady Ministrów. O swojej pracy opowiadali także  Krystyna Hoffman – pracownik socjalny oraz inicjatorka regularnych zajęć aerobiku oraz Eugeniusz Pieprzka – pełniący obowiązki kierownika CIS-u. Poczęstunek  przygotował warsztat gastronomiczny CIS – prowadzony przez Martynę Pietrzak. Całe spotkanie szczegółowo sfilmowała Maria Szkudlarek. Mieliśmy też możliwość połączyć się on-line z  Barbarą Sadowską – współzałożycielką Fundacji Barka, która z perspektywy Macedonii, w której współtworzy projekty wspierające ES w tym rejonie Europy, opowiedziała o najważniejszych wyzwaniach w tym obszarze. Wszystkim bardzo dziękujemy za organizację spotkania, a szczególne podziękowania przekazujemy dla: Bogusław Cebulski, Elżbieta Herbik i Jerzy Herbik.

Seminarium Wyzwania dla organizacji obywatelskich w procesie deinstytucjonalizacji – perspektywa międzynarodowa

Wspólnota Robocza Związek Organizacji Socjalnych zaprasza do udziału w seminarium „Wyzwania dla organizacji obywatelskich w procesie deinstytucjonalizacji – perspektywa międzynarodowa”, w czwartek 21 października 2021 r.

Poniżej szczegółowy program:

Warszawa, Marzyciele i Rzemieślnicy, ul. Bracka 25,

21 października 2021

10:30–10:45 Wprowadzenie i przywitanie

10:45-11:00 Informacja o projekcie „SUS-Sektor Usług Społecznych” – Kamila Płowiec WRZOS

11:00–12:00 Wyzwania i działania. Kwestia deinstytucjonalizacji w Polsce – Anna Bugalska, OZRSS

12:00–12:15 Przerwa kawowa

12:15-13:15 Deinstytucjonalizacja po obywatelsku – Jiri Horecky prezydent Stowarzyszenia Dostarczycieli Usług Społecznych Republiki Czeskiej

13:15–13:45 Dyskusja nad doświadczeniami Czech i Polski

13:45–14:00 Przerwa kawowa

14:00–14:45 Rola organizacji w procesie DI (platformy usług społecznych), problemy, potrzeba wspólnego działania – Cezary Miżejewski WRZOS

14:45 Obiad

Zgłoszenia:

Szkoła Menadżerów Organizacji Socjalnych w Olsztynie

Przez kilka ostatnich miesięcy, przedstawiciel Sieci Barka uczestniczył w cyklu szkoleń „Szkoły Menadżerów Organizacji Socjalnych” prowadzonej przez Wspólnotę Roboczą Związku Organizacji Socjalnych.

Podczas spotkania w dniach 27-29 września – grupa menedżerów na zjeździe organizowanym w ramach projektu „SOS-Silne Organizacje Socjalne” finansowanego ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, gościła w Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa w Olsztynie. Rozmawiano o praktycznych narzędziach bieżącego śledzenia wydatków w realizowanych projektach, a także o tym – jak zadbać o siebie i nie wypalić się zawodowo. Odbyły się także spotkania w siedzibie Fundacji Borusia oraz Fundacji Laurentius prowadzącej Dom Opieki Społecznej.

VI Zjazd Szkoły Animacji Społecznej w Chudobczycach

W dniach 24-26 września, odbył się  już szósty zjazd Szkoły Animacji Społecznej, którego tematem była „Przedsiębiorczość społeczna jako szansa na usamodzielnienie się”.

W ramach tego zjazdu, w piątek uczestniczyliśmy w warsztatach na temat rozwoju moralnego człowieka podczas pracy. Drugiego dnia odwiedziliśmy Gospodarstwo Ekologiczne w Marszewie, gdzie odbyła się rozmowa ze Zbyszkiem Ścianą na temat prowadzenia własnego przedsiębiorstwa społecznego i możliwości odbudowywania swojego życia w nurcie „slow life”, a także wspólne kieszenie kapusty. A dzień trzeci rozpoczęliśmy warsztatami z planowania wydatków, podczas których m.in. przygotowywaliśmy kosztorys prac remontowych w arkuszu kalkulacyjnym. Obiad zjedliśmy w Pałacu w Wąsowie, który jak zwykle ugościł nas po królewsku.

Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” oraz Związek Organizacja Sieć Współpracy „Barka” w ramach Projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych, przeprowadza model edukacyjny „Szkoła Animacji Społecznej” (SAS),  w który włączone jest 60 mieszkańców Barkowych Wspólnot i Schroniska w Nochowie k. Śremu.

Projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” jest finansowany w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

10-lecie CIS w Odolanowie

W minioną niedzielę 19 września, świętowaliśmy wraz ze  Stowarzyszeniem Trzeźwości w Odolanowie (Członkiem Sieci Barka)  10-lecie Centrum Integracji Społecznej w Odolanowie.  Jednym ze znamienitych gości i patronów jubileuszu była pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

To co nas wszystkich inspiruje w działaniach Centrum Integracji Społecznej w Odolanowie to osobiste zaangażowanie i odważne decyzje umożliwiające Uczestnikom CIS znajdującym się na zakręcie życiowym,  odbudowę poczucia godności oraz przynależności do wspólnoty lokalnej. Podziwiamy też zaangażowanie przedstawicieli CIS w Odolanowie w przekazywanie dobrych doświadczeń do innych gmin, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, by rozwiązania wspierające osoby słabsze, doświadczone wykluczeniem społecznym, rozwijały się w wielu miejscach i skutecznie pomnażały dobro wspólne.

Uczestnikom i  Pracownikom CIS-u oraz wszystkim osobom tworzącym wspierające partnerstwo lokalne z serca gratulujemy i życzymy kolejnych owocnych lat, rozwoju i solidarnego gospodarowania.

V Zjazd Szkoły Menadżerów Organizacji Socjalnych

We Wrocławiu spotykamy się podczas piątego zjazdu Szkoły Menadżerów Organizacji Socjalnych, organizowanego przez Wspólnotę Roboczą Związku Organizacji Socjalnych. Rozmawiamy o Programie FERS i Programach Regionalnych oraz przestrzeni dla organizacji pozarządowych, deinstytucjonalizacji oraz projekcie ustawy o ekonomii społecznej. Poznaliśmy Centrum na Przedmieściu przy ul. Prądzyńskiego 39 A oraz Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych „Czasoprzestrzeń”, prowadzone przez Stowarzyszenie Tratwa w dawnej Zajezdni Dąbie;

SAS w Marszewie

Jednym z ważniejszych punktów programu Szkoły Animacji Społecznej, która miała miejsce w mijający weekend, były wykopki ziemniaków w gospodarstwie Wspólnoty w Marszewie, prowadzonej przez Fundację Zbyszka Ściany.

Webinaria Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności

W tym roku Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności będzie transmitować webinaria #PokonaćBezdomność na YouTube. Najbliższe już we wtorek, 7 września o godz. 10:00. Będzie mowa o dobrych praktykach świadczenia usług opiekuńczych osobom w kryzysie bezdomności – zarówno w schroniskach z usługami opiekuńczymi, jak i w mieszkaniach.

Kolejne webinaria co wtorek, aż do 5 października włącznie. Zapraszamy!

7 września, 10:00 – usługi opiekuńcze, cz. 1

➡ https://www.youtube.com/watch?v=Or4wh5mEizM

Więcej informacji:

➡ https://sites.google.com/…/wyd_20210818_pb2021_webinaria

Festyn Rodzinny i 10- lecie CIS-u w Odolanowie

Stowarzyszenie Trzeźwości – CIS z Odolanowa, członek Sieci Barka, zaprasza na Festyn Rodzinny pod patronatem Marleny Maląg Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, w niedzielę 19 września. W tym bogatym atrakcje dniu, Stowarzyszenie będzie obchodzić swoje 10-lecie. Już dzisiaj, składamy, na ręce Zarządu Stowarzyszenia, na czele z prezesem Bogusławem Cebulskim, najlepsze życzenia rozwoju i wszelkiej pomyślności, zarówno dla Członków Stowarzyszenia, Uczestników CIS w Odolanowie i całego środowiska.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background