Monthly Archives: Grudzień 2020

Loading
loading..

Życzenia świąteczne

Mijający rok przyniósł trudne wyzwanie dla nas wszystkich – osobiście, dla naszych rodzin i kraju, dla przedsiębiorców i organizacji. Dla Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka – od nazwy której cała nasz Sieć bierze nazwę,  był dodatkowo wyzwaniem, gdyż był to pierwszy rok bez Założyciela  Fundacji  – zmarłego w grudniu 2019 r. – Tomka Sadowskiego.

Wraz z życzeniami dobrych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślnego Nowego Roku, przekazujemy przesłanie Współzałożycielki Barki – Barbary Sadowskiej.

Projekt: Ewelina Poreda

Relacja z konferencji Polityka Społeczna w XXI

Relacja z Konferencji o polityce społecznej w XXI w. – wces

Blisko sto osób, w tym 85 mówców wzięło udział w dniach 17 i 18 grudnia w  III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Polityka społeczna w XXI wieku. Spójność w trójwymiarze” on-line, której współorganizatorami byli: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Koło Naukowe  Polityki Ekonomicznej i Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz  Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka.  Mimo ograniczeń, zaprezentowano wiele aktualnych tematów, z uwzględnieniem najistotniejszej obecnie  sytuacji zdrowotno-społecznej.

Czynny udział wzięliśmy w panelu pt. „Trzeci sektor i samorząd terytorialny”, podczas którego Dagmara Szlandrowicz- animator w projekcie Wielkopolskie Centrum Ekonomii  Solidarnej, zaprezentowała wraz z przedstawicielami Partnerstwa Lokalnego w Rogoźnie, w tym Renatą Tomaszewską – Przewodniczącą Rady Powiatu Obornickiego, rozwój przedsiębiorczości społecznej w gminie Rogoźno. Ponadto, w panelu o inkluzji społecznej, wzięła udział Ewa Sadowska – z Zarządu Fundacji Barka oraz Aneta Kubas z Barki Irlandia, która na co dzień jest asystentką Mirka Zaczyńskiego – lidera Barki  i pracują razem z bezdomnymi na ulicach Dublina.

Tematy poruszane podczas innych paneli to: niepełnosprawność, polityka społeczna w ujęciu międzynarodowym, wykluczenie społeczne, społeczna odpowiedzialność biznesu i uczelni wyższych, demografia i wyzwania starzejącego się społeczeństwa, polityka zdrowotna i rodzinna, między prawem a polityką społeczną, polityka senioralna, innowacje i usługi społeczne, społeczeństwo cyfrowe i e-demokracja, procesy migracyjne w Europie. A na zakończenie miał miejsce panel samorządowy  dot. wyzwań polityki społecznej dla miast i gmin w dobie pandemii z udziałem przedstawicieli zarządów miast , m.in. zastępcy Prezydenta Poznania Jędrzeja Solarskiego.

Wszyscy uczestnicy podkreślali  wartość tegorocznej konferencji, a także wyrażali nadzieję na jej kontynuację.

Program konferencji Polityka społeczna w XXI wieku

Zapraszamy do udziału w  dniach 17 i 18 grudnia w  III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Polityka społeczna w XXI wieku. Spójność w trójwymiarze” on-line, której współorganizatorami są: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Koło Naukowe  Polityki Ekonomicznej i Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz  Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka.  Mimo ograniczeń, zaprezentowanych zostanie wiel aktualnych tematów, z uwzględnieniem najistotniejszej obecnie  sytuacji zdrowotno-społecznej.

W załączeniu szczegółowy program. Niektóre panele będa streamowane na Facebooku Koła Naukowego Polityki Ekonomicznej i Społecznej. Do niektórych obowiązuje specjalny link , z którego moga korzystać zarówno mówcy, jak i bierni uczestnicy.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background